Vedligeholdelsesplan for etageejendomme fra Byggesagkyndig Uffe Kruse

Vedligeholdelsesplan for etageejendomme fra Byggesagkyndig Uffe Kruse

Vedligeholdelsesplan for en- og tofamiliehuse fra Byggesagkyndig Uffe Kruse

Vedligeholdelsesplan for etageejendomme

Byggesagkyndig rådgivning om behov for løbende vedligeholdelse

En vedligeholdelsesplan er et uundværligt værktøj for bestyrelsen af en ejerboligforening eller andelsboligforening.

For foreninger med skiftende bestyrelser er planen et meget vigtigt dokument til at sikre en langsigtet plan for vedligeholdelse af ejendommen.

Rapporten skal ikke blot være korrekt, den skal kunne læses og forstås af lægfolk uden særlig teknisk indsigt.

Jeg lægger stor vægt på formidlingen af de byggetekniske fakta i min rapportering.

Køber I en rapport hos mig, får I alle bygningens skader og vedligeholdelsesmæssige efterslæb beskrevet.

Hvert punkt bliver understøttet af et eller flere billeder, der er taget af jeres ejendom.

Altså aldrig generelle henvisninger, men en rapport og vedligeholdelsesplan, der fokuserer på:

  • Hvad består skaden / det vedligeholdelsesmæssige efterslæb i?
  • Hvad er konsekvensen af at vente med at foretage sig noget?
  • Hvad koster det?
  • Er der alternativer?
  • Hvad skal man være opmærksom på.
  • Hvem skal man henvende sig til.
  • Er der særlige udfordringer, eller opgaver der med fordel kan udføres samtidig / i en bestemt rækkefølge.
  • Er der æstetiske overvejelser?
  • Er der energimæssige tiltag der bør indtænkes i løsningen af den enkelte opgave?

Alle vedligeholdelsesarbejder, der er relevante inden for de kommende 10 år, oplistes i et skema, der angiver hvornår og til hvilken pris de enkelte opgaver kan forventes at skulle udføres.

Alle opgaver og udgifter opsummeres således år for år.

Pris for etageejendomme fra: 8.000,- kr. inkl. moms.

Ring og hør mere om Vedligeholdelsesplan!

Ring til os alle dage 09:00 – 17:00 på 22 13 24 34 eller send en mail for at aftale tid.