Kent Martinussen modtager N.L. Høyen Medaille for formidling af arkitektur

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunstner uddelte den 26. marts i alt 11 hædersmedaljer til arkitekter, kunstnere og kunsthistorikere, der har udmærket sig i særlig grad.

Administrerende direktør i Dansk Arkitektur Center Kent Martinussen modtog i den forbindelse N.L. Høyen Medaille for formidling af arkitektur.

I alt 15 personer modtog Akademiets medaljer, der blev uddelt torsdag den 26. marts i forbindelse med Akademiraadets årlige Stiftelsesfest.

Adm. direktør i Dansk Arkitektur Center Kent Martinussen modtog i den forbindelse N.L. Høyen Medalje, som gives for indsats af høj kvalitet inden for forskning, fortolkning eller formidling af de skønne kunster.

“At formidle arkitekturen bredt og skabe unikke og engagerende oplevelser inden for arkitekturens område, er Dansk Arkitektur Centers fornemmeste opgave.

Derfor er det mig en stor ære at modtage N.L. Høyen Medaillen som annerkendelse for mit arbejde, en ære som jeg med største selvfølgelighed deler med mine gode DAC kolleger, der alle har bidraget til de resultater, som hermed belønnes,” siger Kent Martinussen.

I motiveringen hedder det:

“Kent Martinussen er en arkitekt, der har formået at sætte arkitekturen på dagsordenen gennem sin formidling af dansk arkitektur til et nyt publikum i Danmark og internationalt – både politisk, folkeligt, fagligt og kunstnerisk. Kent Martinussen har udviklet Dansk Arkitektur Center til et af Europas bedst kendte udstillingssteder for arkitektur, byudvikling og byggeri. Et kraftcenter for dansk arkitektur.

I sin kuratering af store arkitekturprojekter har Kent Martinussen vist, hvordan nutidens arkitekter kan skabe enestående værdi i relation til den konkrete udvikling, som samfundet gennemgår i disse årtier.

Han har været en drivende kraft i udviklingen af Danmarks nationale arkitekturpolitik, den Europæiske Unions Arkitekturpris og Arkitekturbiennalen i Venedig og derigennem påvist arkitekturens kunstneriske nødvendighed i det 21. århundredes globaliserede samfund.

Kent Martinussen på YouTube om fremtidens byggeri