Trappen er ikke en legeplads

Før i tiden var der ret præcise regler for hvordan man skulle udforme en trappe.

Reglerne er taget ud af bygningsreglementet for så vidt angår interne, eller indendørs trapper, (trapper indenfor én bolig, i modsætning til fælles adgangsvej).

Trappen er ikke en legeplads

Det ændrer dog ikke på at trapper indeholder en række faremomenter der, hvis det havde været en legeplads, straks havde ført til en lukning, skulle arbejdstilsynet være kommet forbi.

Det er en kendt sag, at de fleste ulykker sker i hjemmet, og set i dét lys er det påfaldende, at lovgiverne har sat kikkerten for det blinde øje.

Trappefabrikanterne er ikke alle lige gode til at rådgive om emnet, så man bør spørge kritisk ind til dette problem før man køber ny trappe.

Har du behov for boligrådgivning – f.eks. om tegning, planlægning eller konstruktion af en ny trappe – enten udendørs eller indendørs?

Kontakt Arkitekt Uffe Kruse og få kompetent og professionel byggesagkyndig boligrådgivning.